biosfaere_partner_dk_sort-2

 

Unesco biosfære Møn

Møn, de omkringliggende øer og vandområder blev den 14. juni 2017 optaget i UNESCOs verdensomspændende netværk af

biosfæreområder.

Du kan på linket læse alt om Møn som Biosfære område

https://vordingborg.dk/biosfaere-moen/biosfaere-nyt/

 

Det er klar at Fanefjord Skovpavillon støtter op om Biosfære Møn aktiviteter, hvorfor vi naturligvis er officielle partners:

 

 

 

Fanefjord Skovpavillon ligger i pagt med naturen midt i Fanefjord skov.

Vi er et af de mørkeste steder på Møn og har gjort alt for at mindske lysforurening.

Her kan man nyde et måltid mad med sæsonens friske lokale råvarer.

Vi sigter økologisk i vores produktion.

Stedet emmer af historie, som vi gerne formidler videre til gæster.

Vi fortrækker lokale råvarer og økologiske. Vores indsatsområder er: Dark sky arrangementer med foredrag og gastronomi bygget over stjerner; foredrag om skoven, Team Building i skoven.

 

Unesco Biosfære Partner Gitte og Lars Kleist Fanefjord Skovpavillon

 

‘Lokal fremstilling med omtanke’

 

Introtekst BIOSFÆRE

Møn, Danmarks første unesco biosfæreOMRÅDE

 

Med udnævnelsen som Danmarks første biosfæreområde peger UNESCO på Møn som et helt særligt sted i verden. Et sted, hvor der findes unik natur i verdensklasse og et sted, hvor de lokale finder gode løsninger for, hvordan de vil leve og arbejde i samspil med naturen.

 

Med en størrelse på 450 kvadratkilometer repræsenterer Møn Biosfæreområdet de fleste danske naturtyper både på land og i vandet. Den uspolerede nattehimmel med et hav af stjerner, repræsenteret ved DARK SKY udnævnelsen, og den rige kulturarv er ligeledes del af Møn Biosfæreområdet.

 

Fem hoved-landskabstyper, med hver deres specifikke dyre- og plantearter, indgår i Møn biosfæreområdet:

 

 1. Møns Klint og Høje Møn.
 2. De vestmønske istidslandskaber med moræner, hat-formede bakker, smeltevandsaflejringer og tunneldale.
 3. Postglaciale landskaber, skabt igennem erosion og transport af materiale, som strandvolde på Ulvshale og Nyord strandenge.
 4. Østersøen, Fanefjord, Stege Nor og Stege Bugt.
 5. 185 km varieret kystlinje, som løbende er under stor forandring.

 

Du får den enestående mulighed at opleve næsten hele Danmarks natur under dit ophold. Værn om disse værdier sammen med os. Pas på naturen, mens du nyder den. Gå på opdagelse i området til fods, på cykel, i havkajak eller om bord på et af vores veteranskibe sejlende, på hesteryg eller i bil.

 

Lad dig omfavne af naturens herligheder, inspirere af vores kreative kunstnere og kokke, og afprøv områdets lokalt fremstillede og bæredygtige produkter. Nyd stilheden, dyk ned under Østersøens overflade eller i den storslåede stjernehimmel og lad dig udfordre på løbe- eller cykelture.

 

Vi glæder os at byde dig velkommen til nye opdagelser, igen og igen.

 

 

 

 

 

 

 

Møn, Dänemarks erstes UNESCO Biosphären reservat

 

Mit der Ernennung zum ersten Biosphären Reservat in Dänemark, zeichnet die UNESCO die Insel Møn aus, als einen Ort von einzigartiger Natur und mit einer Bevölkerung, die daran arbeitet Leben, Arbeit und Natur miteinander in Einklang zu bringen.

 

Mit einer Größe von 450 Quadratkilometer repräsentiert die Insel Møn die meisten dänischen Naturtypen an Land und im Wasser. Der klare Nachthimmel ohne Lichtverunreinigung, als internationaler Dark Sky Park ausgezeichnet, und das reiche, gut erhaltene Kulturerbe gehören ebenfalls zum Biosphären Reservat.

 

Fünf Haupt Landschaftstypen, mit ihren jeweils spezifischen Tier- und Pflanzenarten zeichnen das Biosphären Reservat aus:

 

 1. Møns Klint und das artenreichen Hinterland, auf Kreide gewachsen
 2. Die westmönschen eiszeitlichen Moränenlandschaften.
 3. Nacheiszeitliche Landschaften, geschaffen durch Erosion und Materialtransport im Meer wie die Halbinsel Ulvshale und die Vogelinsel Nyord.
 4. Die Ostsee, der Fanefjord, Stege Nor und die Stege Bucht.
 5. 185 km abwechslungsreiche Küstenlinie, die sich auch heute noch natürlich verändert.

Während Ihres Aufenthaltes erhalten Sie die einzigartige Möglichkeit, beinahe die gesamte dänische Natur auf einmal erleben zu können. Bewahren Sie diese gemeinsam mit uns. Achten Sie die Natur, während Sie diese genießen. Gehen Sie auf Erkundung zu Fuß, mit dem Rad, im Meerkajak oder an Bord eines unserer Traditionsschiffe, auf dem Pferderücken oder im eigenen Auto.

 

Lassen Sie sich beeindrucken von der Natur, inspirieren von den kreativen Künstlern und Köchen, probieren Sie die lokalen Spezialitäten. Genießen Sie die Stille, tauchen Sie unter die Oberfläche der Ostsee und in die Tiefen des großartigen Sternenhimmels, oder lassen Sie sich herausfordern zu einem Lauf oder einer Radtour auf Dänemarks Bergetappe.

 

Wir freuen uns Sie willkommen zu heißen, wieder und wieder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOEn, the first danish UNESCO biosphere reserve

 

The UNESCO is marking the island of Moen by the appointment as the first Danish Biosphere Reserve, as a place of unique nature with a population that works to reconcile life, work and nature.

 

With a size of 450 square kilometers, Moen represents most Danish natural types on land and in water. The bright starry night sky without light pollution, appointed as international Dark Sky Park, and the rich, well-preserved cultural heritage is also part of the biosphere reserve.

 

Five main types of landscapes describe the Biosphere Reserve:

 

 • Moens Klint and High Moen
 • The glacial landscapes at Western Moen with moraines, kettle holes, hat-shaped hills, melt water deposits and valleys
 • Post-glacial landscapes created through erosion and transport of material as beach embankments and tidal meadows
 • Baltic Sea, inlets and coves
 • 185 km of coastline with different types of landscape, which is still experiencing great change
 • We look forward to welcoming you again and again.
 • Let yourself be impressed by nature, inspired by creative artists and chefs, taste the local specialties. Enjoy the silence, dive under the surface of the Baltic Sea and into the depths of the great starry sky, challenge yourself to a run or a cycling trip on Denmark’s mountain stage.
 • During your stay, you will have the unique opportunity to experience almost the entire Danish nature at once. Take care of it, together with us. Watch the nature, while you enjoy this. Go on exploration on foot, by bike, in the sea kayak or on board one of our traditional ships, on horseback or in your own car.