Spørgsmål, svar og det med småt

Spørgsmål, svar og det med småt

 

Ved den alm. drift af en restaurant kan der opstå uafklarede situationer idet gæsternes forventninger til – og oplevelse af – et restaurationsbesøg kan variere og dermed give anledning til misforståelser.

For at forebygge disse situationer, har vi nedfældet svar på nogle af de stillede spørgsmål og situationer, som vi oftest har oplevet i forbindelse med restaurationsdriften.

Disse forretningsbetingelser tjener mest til oplysning og vejledning for sikre forventningsafstemning mellem gæsten og restaurationens medarbejdere, og er som udgangspunkt gældende ved hvert besøg. Der kan dog sagtens dispenseres fra dem hvis det aftales forinden besøget.

 

Betaling:

Med mindre gæsten ved ankomst gør opmærksom på andet, fordres altid, at bordet foretager en samlet betaling. Kun ved at oplyse at bordet skal deles når der bestilles, kan regningen op splittes.  Dette sker for at undgå det efterfølgende tidsforbrug og risiko for fejlekspeditioner ved kassen når betalingen foretages.

Ved større selskaber skal der også altid netto betales kontant eller med kreditkort når festen er afsluttet, med mindre andet er aftalt inden festen.

Betaling sker altid netto kontant eller med kreditkort, med mindre andet forinden besøget er aftalt.

Vi modtager naturligvis de fleste kreditkort.

Hvis vi skal fremsende faktura på mail efterfølgende, påregner vi os et faktureringgebyr på 25 kr. pr. faktura

kreditkortgebyr 3

 

 

 

 

 

Mastercart er vi ikke vilde med, pga. det store administrations gebyr  som pålægges os.

 

Bus selskaber:

Vi har ofte store busselskaber hvor den enkelte gæst skal betale for sine egne drikkevarer. Af hensyn til de øvrige gæster i selskabet og den planlagte tidsplan, fortrækker vi at modtage kontanter, idet denne afregnings form går hurtig og det er let at håndtere. Derfor er det godt hvis rejsearrangør vil informere om denne fortrukken betalings form inden afrejse hjemmefra, således forsinkelser undgås.

Det er klar at hvis 100 pers alle skal betale med dankort – så kommer det naturligvis til at tage lang tid.

 

Lokaleleje:

Vi opkræver ikke lokale leje, når blot man køber drikkevarer og mad i restauranten.

Vi har flere lokaler i huset, så inden for rimlighedens grænser booker vi lokaler til selskaber. Man kan ved bookning af et stort selskab derfor ikke forvente få hele huset for sig selv. Der kan sagtens være et andet selskab i lokalet ved siden af.

Omkring selskaber som fx bryllupper, konfirmationer, fødselsdag osv. osv. har vi et estimeret tidsforbrug på 8 timer. Ønsker man at festen skal fortsætte udover de 8 timer pålægger vi et time gebyr på 1000 kr, pr. påbegyndt time.

Proppenge:.

Ønsker man at medbringe egne vine til selskabsarrangementer kan dette ske mod betaling af kr. 195,00 pr. flaske pr. kuvert. Vi ser helst at man ikke selv medbringer vin eller andre drikkevarer, idet vi ikke kan give nogle garantier for kvalitet mv. af medbragt vin.

Det er ikke kutyme at vi tillader at man selv medbringer drikkevarer, idet det kan have konflikter med alkoholbevilling (dette er gældende for hele husets matrikel)

Afbestilling af selskaber

Ved afbestilling af et selskabsarrangement henholder Fanefjord Skovpavillon sig til HORESTA’s regler herfor. Dog har vi lempet disse en smule som følger:

Afbestilling af selskabsarrangement på;

  • 10 personer og derover, skal rettidigt ske skriftligt, eller pr. telefon senest 10 dage inden dato for afviklingen af det bestilte arrangement.
  • under 10 personer skal rettidigt ske skriftligt, eller pr. telefon senest 7 dage inden dato for afviklingen af det bestilte arrangement.
  • Justeringer i kuvert antal skal være os i hænde senest 3 dage før arrangementets afvikling.

 

Selskabsarrangement – restaurationens krav på godtgørelse

Ved afbestilling af hele selskabsarrangementet eller reduktion på mere end 10 pct.:

  • til og med tre døgn før afvikling af det bestilte arrangement kan restauranten m.v. kræve en godtgørelse, der svarer til 25 pct. af prisen for de afbestilte ydelser (fx couvertpris).
  • senere end tre døgn før afviklingen af det bestilte arrangementet kan hotellet eller restauranten m.v. kræve en godtgørelse, der svarer til 50 pct. af prisen for de afbestilte ydelser.

I tilfælde af force majeure og dødsfald aftales pr. kulance særskilt eventuel godtgørelsesfri annullering med restauranten.

 

Børn

Børn er velkomne i restauranten. Vi henstiller dog af hensyn til børnenes sikkerhed og serverings personalets arbejdsforhold, at forældrene sikrer sig, at børnene ikke leger eller opholder sig i de arbejdszoner, hvor betjeningen arbejder. Spørg betjeningen, der gerne anviser opholdssteder.

Løb og støj ønskes undgået af hensyn til cafeens øvrige gæster samt betjeningens arbejdsforhold.

Vi har pusleborde i vores handicap toilet ved i garderobe området. Af hensyn til hygiejne henstiller vi, at forældre beder om at få en særskilt pose til bleer, da disse ikke må efterlades i de opstillede affaldskurve på toiletterne.

Vi henstiller også til børn ikke piller ved klaver eller lydanlæg i restauranten.

Vi kan tilbyde ved forudgående aftale at stille TV .

Bleskift må under ingen omstændigheder foregå i serverings områder.

 

Amning

Fanefjord Skovpavillon forstår vi slet ikke at det skulle være nødvendigt at udtrykke en politik om dette. Selvfølgelig må diegivende mødre amme sine børn i Fanefjord Skovpavillon!

 

Hunde og Katte

Hunde og katte er meget velkomne i Fanefjord Skovpavillon. Også i restauranten!.

Eneste undtagelse herfor er når vi ved specielle lejligheder serverer buffet.

Det fordrer selvfølgelig, at ejeren har styr på hunden og at den er i snor. Ligeledes forventes det at hunden ligger roligt ved ejeren under besøget. Katte skal holdes i transportkasse.

Dette gælder også udenfor og i hele skoven – hunde skal af hensyn til andre dyr i skoven ALTID holdes i snor.

Husk hvis hund eller kat trænger til vand, så er vi behjælpelig.

 

Medbragt mad og drikkevarer, diætister og småbørn

Det er som udgangspunkt ikke tilladt at medbringe mad og drikkevarer i restauranten, eller ved vores udendørs borde, men mindre der er truffet forudgående aftalte med os.

Diætister, småbørn og andre, som kunne have særlige ønsker til måltid, bedes aftale dette med restaurationen inden besøget. Vi gør os gerne mange anstrengelser for at efterkomme særlige behov hvis blot vi ved det i god tid.

 

Fanefjord Skovpavillon er forbeholdt spisende gæster

Fanefjord Skovpavillon er en restaurant, og har bygget forretningsmodellen op herefter. Dvs. omkostningsniveauet og bemanding i forretningens drift er baseret på spisende gæster. Vi beder derfor gæsterne respektere at:

  • Medbragte drikkevarer ikke må nydes i eller på restaurationens matrikel.
  • Borde i restauranten og de udendørs borde er forbeholdt spisende gæster.
  • Parkering på p-pladsen er forbeholdt gæster i Fanefjord Skovpavillon
  • Gæster har ingen adgang i køkken eller buffet områder.

 

Toiletforhold

Cafeens toiletter er forbeholdt restaurantens gæster.

Vi henstiller til at gæster efterlader vores toiletter i ordentlig stand, og hvis uheldet skulle være ude, så giv personalet besked, så de kan foretage det nødvendige.

 

Kørestolsbrugere

Fanefjord Skovpavillon tilstræber at give kørestolsbrugere en god oplevelse. Vi har således specielt stort toilet for kørestolsbrugere med gode tilkørselsforhold og støttearme ved toilettet. Afhængig af antal gæster i restauranten er det muligt at køre direkte ud på toilettet.

Vi tilstræber at hjælpe alt hvad vi kan og i det omfang tiden og de fysiske rammer muliggør det. Er der mulighed for det er det en stor hjælp forinden besøget at oplyse at der blandt gæsterne er kørestolebrugere. Dermed kan vi bedre være behjælpelige og sikre en god oplevelse for alle.

Den bedste indgang til restauranten er via vores terrasse som er en stor kørestolsrampe – Busser, biler mv. kan holde ved flisekanten og afsætte gæster med kørestole eller rollator. Disse kan herefter let køre op af flise rampen og ind ad vores veranda dør.

Undgå biler på det flisebelagte

 

Postevand

Der er vandpost udenfor til brug for cyklister og vandre til fri afbenyttelse / Ved vores ude køkken kan håndvasken benyttes.

Vi servere kun vand fra lukket flasker (kildevand) i restauranten mod betaling.

 

AV-udstyr

Vi kan tilbyde at stille alle former for AV-udstyr til rådighed uden beregning. Vi har whiteboard, projektor, lærred, WIFI , FM transmitter, lyd anlæg til tilkobling af Ipad, tablet eller computer til lignede.

Vi har lys anlæg med spotlys og lys bar monteret i loftet til b.la. scene samt diskolys

Vi har mulighed for at opstille scene

Vi har lydudstyr med mixerpult, trådløse mikrofoner af forskellig slags. Vores lydanlæg kan spille medbragt musik både via medbragt computer, SD-Kort usb stik og kan tilsluttes via bluetooth eller kabel.

Vi har til vores anlæg tilkoblet teleslynge anlæg således gæster med høreapparat kan tilkoble sig vores teleslynge anlæg.

Vi opstille gerne udstyret og tester det af, så vi er sikker på det hele virker, derfor er det vigtig at vi får besked før jeres arrangement hvilke behov der måtte ønskes.

 

Mobiletelefoner:

Vi kan efter aftale tilbyde at oplade mobiltelefon med egen lader – vi tager 10 kr. pr. opladning ellers kan vores solceller oplader benyttes gratis

 

Cykelopladning

Foregår udendørs efter aftale og koster 20 kr. pr. opladning

 

Medbragt kage / chokolade mv. til kaffen

For os er det i orden at kunder til store selskaber medbringer chokolade eller hvis et familie medlem vil kaste sig ud i kransekage eller bryllupskage. Dog skal vi vide det i god tid, særligt hvis kagen skal stå på køl. Vi forbeholder os ret til at tage et stykke kage til opbevaring med henblik på senere sporings sikkerhed i tilfælde af sygdoms udbrud. Fanefjord Skovpavillon er som alle andre restaurations virksomheder underlagt.

Vi opkræver et gebyr for servering af medbragt kage – dette pga. opvask efterfølgende

Fødevarestyrelsens krav og fødevare sikkerhed og egenkontrol. Vi fralægges os ethvert ansvar overfor medbragte drikke og fødevare

 

Snerydning

Vi har aftaler hele døgnet omkring rydning af sne om vinteren, så hverken du eller dine gæster skal være nervøse for at sne inden i skoven.

 

Sikkerhed:

Af hensyn til gæster og personales sikkerhed, og tyveri er området omkring Fanefjord Skovpavillon videoovervåget i døgndrift – optagelser slettes automatisk og gemmes ikke, medmindre forhold taler imod.

 

Databeskyttelse:

Ingen personlige oplysninger der er registreret af Fanefjord Skovpavillon bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis i Fanefjord Skovpavillons database. Oplysningerne vil til en hver tid kun blive anvendt af ansatte og ejer af Fanefjord Skovpavillon

I forbindelse med et køb beder vi om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Informationer anvendes udelukkende til behandling af ordren.

Man kan valgfrit tilmelde sig Fanefjord Skovpavillons nyhedsbrev, hvor man løbende vil modtage nyheder og anden relevant information fra Fanefjord Skovpavillon. I fald man ønsker det, så kan man til hver en tid tilmelde/framelde nyhedsbrevet.

Jvf. persondataloven oplyser vi på forespørgsel om registrerede oplysninger og på baggrund af evt. indsigelser foretager vi sletning i det omfang det ønskes.

 

Hjertestarter:

Hjertestarter findes i huset – den er placeret på vores stad bygning udvendigt, således den kan benyttes af alle som måtte have brug for den.

 

Aktiviteter i skoven

Fanefjord Skov er en offentlig tilgængelig skov, hvorfor skoven skal behandles efter gældende forskrifter. Af hensyn til sikkerhed for både gæster og jæger i skoven skal aktiviteter ud over normal færdsel godkendes af skovfoged Bjarne Jensen, vi er naturligvis hjælpsomme med denne.

Hunde skal altid holdes i snor af hensyn til både mennesker og dyr i om omkring Skovpavillonen og skoven – Vi ser meget strengt på løse hunde, idet vi har haft flere ulykkelig hændelser med løse hunde som deres ejer ikke havde styre på.

Brug af hestvognskørsel i forbindelse med arrangement i huset, kan godkendes af os.

 

Bordbestilling

Du er velkommen til at kontakte os for at bestille bord. Du kan også sende os en forespørgsel.
Vi vil prøve at komme tilbage til dig så hurtigt som muligt.